Klachtenformulier

Meestal zijn patiënten tevreden over de inzet en het werk van hun huisartsen en de praktijkmedewerkers, maar een enkele keer is dat niet het geval.
Bent u niet tevreden over de gang van zaken of heeft u een minder prettige ervaring opgedaan gedurende de behandeling, bespreek dit dan gerust met ons. Wij zouden het op prijs stellen als u deze ervaringen met ons wilt delen. Met uw op- of aanmerkingen kunnen wij onze zorg verbeteren. Het liefst bespreken wij de klacht met u op het spreekuur.
Vindt u het lastig ons direct aan te spreken, maak dan gebruik van ons klachtenformulier hieronder.
Wij zullen dan binnen een aantal werkdagen contact met u opnemen.
Komen we hierbij niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot: Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, telefoon: 088-0229100. Conform de ‘Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector’ zijn de huisartsen aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.