Afspraken maken

Spreekuur op afspraak
Een afspraak voor het spreekuur kunt u telefonisch maken tussen 08:00 en 10:00 uur (voor dezelfde dag) en tussen 15:00 en 17.00 uur (voor de volgende dagen).

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit in opdracht van de huisarts om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Samen met u kan ze kijken of u op het spreekuur gezien moet worden of dat er een terugbelafspraak met de huisarts gemaakt kan worden. Soms kan ze u zelf van een advies voorzien of kan ze na overleg met de huisarts uw vraag beantwoorden. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Zij moet zich net als de huisarts houden aan het beroepsgeheim.

Online afspraak maken
Het maken van een afspraak online is binnenkort weer mogelijk via MijnGezondheid.net. Wanneer de situatie het weer toelaat zullen we de online agenda weer openzetten.

NB. Niet verschijnen zonder bericht;
Met enige regelmaat komt het voor dat patiënten bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner niet op een afspraak verschijnen zonder dat we een afmelding hebben ontvangen. Dit is hinderlijk omdat hierdoor lege plekken in het spreekuur ontstaan waar anderen graag gebruik van hadden gemaakt. Wij begrijpen dat er soms overmacht in het spel kan zijn maar willen u toch vragen om zich – uiterlijk 24 uur voor de afspraak – af te melden als u niet naar de gemaakte afspraak kunt komen.

Voor het niet verschijnen zonder afmelding zijn wij genoodzaakt voortaan kosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn afhankelijk van de tijd die gereserveerd was voor uw afspraak. Dit is 10 euro als er een enkel consult gepland was, 20 euro als er een dubbel consult gepland was.

N.B. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal door de betrokkene zelf contant voldaan moeten worden bij het volgende consult.

Telefonisch spreekuur
Voor telefonisch overleg kunt u bellen om een telefonische afspraak in te plannen bij de huisarts. Als u ’s ochtends belt probeert de huisarts u tussen 12.00 en 14.30 uur terugbellen. Helaas zijn er soms omstandigheden waardoor het niet precies tussen dit tijdstip lukt. We proberen u dan later nog te bereiken.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. U kunt hiervoor bellen tussen 08:00 en 09:30 uur. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.

Uitslagen
U kunt voor uitslagen dagelijks naar de praktijk bellen liefst na 10.00 uur. De assistente kijkt of ze zelf de uitslag door mag/kan geven, of er aanvullend onderzoek nodig is of dat de huisarts u zelf terug belt. Ook kan ze u naar aanleiding van uitslagen op het spreekuur uitnodigen. Zij bespreekt in alle gevallen de uitslagen na met de huisarts.

Urine onderzoek
U kunt ’s ochtends liefst voor 10.00 uur urine inleveren bij de assistente voor urineonderzoek. Hiervoor is ochtendurine het meest geschikt. Als u veel klachten heeft kunt u de urine ook later brengen. De assistente spreekt met u af wanneer u kan bellen voor de uitslag of dat ze u zelf terug belt.

In onze praktijk werken drie huisartsen. U bent vrij om zelf te kiezen bij wie u een afspraak wilt maken. Echter de huisartsen werken niet elke dag. Het is handig om vervolgafspraken of telefonische uitslagen zoveel mogelijk bij de behandelend arts te houden omdat deze op dat moment op de hoogte is van het verhaal. Het kan dus voorkomen dat de arts u een dag later terugbelt over een uitslag. Natuurlijk wordt daar in meegedacht met u en kan waar nodig de andere arts het in dringende gevallen overnemen.

  • Dokter Tilanus werkt op maandag, woensdag en donderdag;
  • Dokter van der Kley werkt op maandag, dinsdag en vrijdag;
  • Dokter Borneman werkt op woensdagochtend en vrijdagochtend.

Wilt u ook uw wijzigingen zoals verhuizing, verandering van gezinssamenstelling, verandering van huisarts of verandering van verzekering aan de assistente doorgeven.

Ook maken wij gebruik van telemonitoring. Dit houdt in dat u van de huisarts of poh-s meetapparatuur mee naar huis krijgt. Hier valt te denken aan bijvoorbeeld een bloeddrukmeter, glucosemeter en saturatiemeter (meten van het zuustofpercentage in het bloed). Deze metingen die u thuis doet kunnen gedeeld worden met 1 van onze zorgmedewerkers. Deze kunnen ingezet worden om Daar waar nodig zal de huisarts of poh-s dit inzetten. Vervolgens worden de waarden of per email, of per telefoon
doorgesproken.